Các câu hỏi về nộp thuế điện tử qua dịch vụ Hải quan

Để đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan cũng như khắc phục những vướng mắc và tối ưu hóa công tác thu, nộp thuế điện tử, bài viết này sẽ trả lời các câu hỏi mà doanh nghiệp thường gặp khi gặp sự cố hay bất tiện trong việc thực hiện nộp thuế điện tử.

Tại sao doanh nghiệp nộp thuế tại ngân hàng nhưng sau một khoảng thời gian tờ khai vẫn chưa được thông quan?

Việc doanh nghiệp nghiệp nộp thuế tại ngân hàng nhưng sau một khoảng thời gian, tờ khai vẫn chưa được thông quan có thể giải thích theo 2 khả năng sau:

– Do doanh nghiệp đã nộp thuế trước khi cơ quan Hải quan thực hiện nghiệp vụ hoàn thành kiểm tra tờ khai Hải quan; Hoặc:

– Do thông tin về nộp thuế có sai lệch so với thông báo thuế do hệ thống VNACCS gửi.

Vì vậy, để tờ khai được cấp phép thông quan, Tổng cục Hải quan đề nghị doanh nghiệp hoàn thành việc nộp thuế đồng thời với việc cơ quan Hải quan hoàn thành kiểm tra tờ khai Hải quan (hoàn thành chức năng CEA trên hệ thống VNACCS). Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế qua ngân hàng phối hợp thu thì đề nghị nộp thuế theo đúng các thông tin do ngân hàng truy vấn từ cơ sở dữ liệu của cơ quan Hải quan để đảm bảo thông tin nộp tiền phù hợp với dữ liệu quản lý thuế của cơ quan Hải quan.

nộp thuế điện tử

Làm cách nào để có thể tham gia phương thức nộp tiền thuế, phí, lệ phí và khoản thu khác qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan và thông quan 24/7?

Để tham gia nộp thuế tại Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 của Tổng cục Hải quan, người nộp thuế cần có: Tài khoản khai báo hệ thống Hải quan tự động VNACCS/VCIS; Chữ ký số còn hiệu lực do đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép; Đăng ký thông tin nộp thuế điện tử tại Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7; Ký thỏa thuận ủy quyền trích nợ với Ngân hàng Thương mại đã sẵn sàng kết nối và trao đổi thông tin với Cổng thanh toán điện tử Hải quan 24/7.

Điều kiện và cách thức thực hiện phương thức nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 là gì? Điểm khác nhau giữa nộp thuế thông thường và nộp thuế điện tử?

Để thực hiện phương thức nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, sau khi người nộp thuế đã đăng ký thông tin chữ ký số và hoàn thành thủ tục ủy quyền trích nợ tài khoản tại Ngân hàng Thương mại, khi muốn thanh toán nộp thuế cho một tờ khai nào đó, người nộp thuế chỉ việc đăng nhập vào hệ thống bằng chính Username/ Password đã đăng ký vào hệ thống thông quan điện tử (VNACCS/ Ecustoms). Khi đó, hệ thống ra một danh sách tờ khai nợ thuế, người nộp thuế lựa chọn tờ khai cần thanh toán, lập thông tin bảng kê nộp thuế hoặc giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước tại Cổng thanh toán điện tử Hải quan. Để chấp nhận thanh toán nộp tiền cho số phải nộp của tờ khai hoặc quyết định ấn định thuế, thay vì doanh nghiệp ký thủ công thì sẽ thực hiện ký bằng chữ ký số. 

Vì vậy, thông tin nộp tiền do người nộp thuế tự lập, được lấy thông tin từ cơ sở dữ liệu gốc của Hải quan, đã được ký số của người nộp thuế và của Tổng cục Hải quan nên dữ liệu đảm bảo an toàn, toàn vẹn, không xảy ra sai sót do con người không phải can thiệp trong quá trình xử lý từ Tổng cục Hải quan đến các Ngân hàng Thương mại.

https://dothipho.com/

https://dothipho.com/category/tin-tuc/

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *