Doanh nghiệp có được tạm dừng đóng Bảo hiểm thất nghiệp do Covid-19?

Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp đẩy nhiều doanh nghiệp vào cảnh khó khăn. Chính vì vậy chính phủ đã có những chính sách kịp thời để hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn này. Một trong những chính sách đó là việc doanh nghiệp được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội. Vậy câu hỏi đặt ra là theo những quy định mới nhất của luật bhxh thì doanh nghiệp được tạm ngừng đóng BHXH có được tạm dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp hay không?
Bài viết này sẽ trả lời cho câu hỏi trên của bạn đọc

1. Tạm dừng đóng Bảo hiểm xã hội vì dịch Covid-19

Theo hướng dẫn của Công văn 860/BHXH-BT năm 2020 thì đối tượng được hỗ trợ dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19:

Doanh nghiệp thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động.

– Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong các điều kiện sau:

a) Có số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên;

b) Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh Covid-19 gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

Giá trị tài sản bị thiệt hại được tính so với giá trị tài sản theo báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại.

Người sử dụng lao động thuộc làm văn bản đề nghị kèm theo Báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại; Biên bản kiểm kê tài sản thiệt hại do dịch bệnh.

-Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Thời điểm tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị.

– Đối với dịch Covid-19, cơ quan BHXH Việt Nam tiếp nhận, giải quyết ngay hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 6/2020.

– Trong trường hợp đến hết tháng 6/2020 dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị thì xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12/2020. 

TÌM HIỂU QUY ĐỊNH VỀ LẬP HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Các câu hỏi về nộp thuế điện tử qua dịch vụ Hải quan

2. Doanh nghiệp có được tạm dừng đóng Bảo hiểm thất nghiệp không?

Khoản 1a Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian không quá 12 tháng.

Và theo Công văn 860/BHXH-BT năm 2020 thì:

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, không thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng, hoặc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra nếu doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm; đồng thời, hàng tháng đôn đốc doanh nghiệp đóng đầy đủ, kịp thời quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Như vậy, theo quy định trên thì trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất doanh nghiệp vẫn phải đóng đầy đủ vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *