Bản án nào sẽ không được công bố trên Cổng thông tin điện tử?

Hầu hết các bản án của tòa án sẽ được công bố trên cổng thông tin điện tử của Tòa án. Tuy nhiên cũng có một số bản án sẽ không được công bố trên cổng thông tin.

Cổng thông tin điện tử của tòa án

Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP có hướng dẫn cụ thể về thủ tục và nguyên tắc công bố bản án; Quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án tại Cổng thông tin điện tử của Tòa án. Ưu điểm của việc công khai bản án của Tòa án là đảm bảo quyền tiếp cận thông tin cho người dân theo quy định của pháp luật.

Khi công bố bản án công khai trên cổng thông tin thì người dân sẽ có có quyền đóng góp ý kiến, phản hồi thể hiện thái độ của mình đối với công tác xét xử của Tòa án. Đồng thời người dân còn được thực hiện quyền giám sát của mình đối với các hoạt động của Tòa án.

Khi các bản án được công khai, điều đó có ý nghĩa rằng Hội đồng xét xử và cá nhân Thẩm phán sẽ phải cẩn trọng hơn đối với bản án nói riêng và cả hoạt động tố tụng nói chung.

Các bản án khó được giải quyế nhất đó là các lĩnh vực như đất đai và quyền thừa kế. Lúc này người dân có thể chọn các hình thức tư vấn luật đất đai trực tuyến thay vì tìm đến pháp luật vì thời gian để giải quyết các tranh chấp này khá khó khăn.

Tại Điều 2 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP có quy định nguyên tắc khi công bố bản án trên Cổng thông tin điện tử như sau:

  • Việc công bố bản án không được xâm phạm lợi ích chung của quốc gia, lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước, và quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cơ quan, cá nhân.
  • Việc công bố bản án phải tuân theo quy định của pháp luật về bảo đảm bí mật nhà nước, an ninh quốc gia, thuần phong mỹ tục, bí mật điều tra, bí mật nghề nghiệp, bí mật công tác, bí mật kinh doanh; Đồng thời còn bảo vệ bí mật cá nhân, đời sống riêng tư, bí mật gia đình và bảo vệ người dưới 18 tuổi; Tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cơ quan, cá nhân.
  • Bản án khi được công bố phải đúng trình tự và đúng thủ tục theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Nghị quyết này; Phải bảo đảm kịp thời, chính xác, tạo thuận lợi cho việc tiếp cận.
  • Tuyệt đối không được sử dụng bản án được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án vào những mục đích và hành động trái pháp luật.
  • Các thông tin địa chỉ của cá nhân, cơ quan, tổ chức, tên và những thông tin khác liên quan đến bí mật gia đình, bí mật cá nhân có trong bản án mà việc công bố sẽ vi phạm nguyên tắc hướng dẫn tại Nghị quyết này phải được mã hóa.

Để biết thêm thông tin có thể tham khảo tại Tư vấn pháp luật hành chính trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại.

Bản án, quyết định không công bố

Có một vài trường hợp sẽ không công bố bản án trên cổng thông tin điện tử

Điều 4 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP quy định những bản án không công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án, cụ thể:

1. Những bản án được Tòa án xét xử kín.

2. Bản án được xét xử công khai nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi;

– Chứa đựng thông tin về bí quyết nghề nghiệp, hoạt động đầu tư tài chính, bí mật công nghệ chưa được bộc lộ. Trong trường hợp này, người tham gia tố tụng có quyền yêu cầu được giữ bí mật.

– Chứa đựng nội dung ảnh hưởng xấu đến phong tục, truyền thống văn hóa và tập quán tốt đẹp được thừa nhận trong một vùng, miền, cộng đồng dân cư, dân tộc;

– Chứa đựng nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước được quy định trong hệ thống pháp luật, chứa đựng những nội dung mà Nhà nước chưa cho phép công bố;

– Có chứa đựng nội dung liên quan đến bí mật gia đình, bí mật cá nhân mà chưa được mã hóa theo hướng dẫn tại Điều 7 của Nghị quyết này.

3. Bản án, quyết định của Tòa án chưa có hiệu lực pháp luật.

Khi phổ biến quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng thì sẽ có những người đóng vai trò phải giải thích cho những người tham gia tố tụng biết về những bản án không được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án và lý do.

Theo đúng trình tự thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày bản án của Tòa án thuộc trường hợp được công bố sẽ phải được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

 

>> Xem thêm

MUA TRANH TREO TƯỜNG GIÁ RẺ HÀ NỘI NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT

NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ NÊN LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN NĂM 2019 ?

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *