Tài chính

Tìm hiểu quy định về lập hóa đơn đối với khách hàng cá nhân

0

Các vấn đề về lập hóa đơn, kể cả với hóa đơn điện tử chuyển đổi luôn là vấn đề được kế toán hết sức quan tâm. Thông thường trong giao dịch mua bán, nếu như khách hàng là cá nhân thì sẽ không lấy hóa đơn. Chính điều này đã gây nên nhiều khó khăn, lúng túng cho các kế toán khi thực hiện việc xuất hóa đơn cho khách hàng. Vậy pháp luật quy định như thế nào về việc lập hóa đơn đối với khách hàng cá nhân?

Tại điểm b, khoản 7, Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định:

“…Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.

Riêng đối với các đơn vị bán lẻ xăng dầu, nếu người mua không yêu cầu lấy hóa đơn, cuối ngày đơn vị phải lập chung một hóa đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn phát sinh trong ngày.”

Như vậy, đối với các khách hàng là cá nhân, không lấy hóa đơn thì sẽ không bắt buộc doanh nghiệp phải lập hóa đơn lẻ cung cấp cho từng khách hàng trong những trường hợp như: bán hàng theo bảng kê, khách hàng là cá nhân, tổ chức không cần lấy hóa đơn, khách hàng là cá nhân hoặc tổ chức nhưng không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.

Doanh nghiệp không cần phải thực hiện xuất hóa đơn đối với các khách hàng trong trường hợp trên, tuy nhiên, cuối mỗi ngày, doanh nghiệp phải thực hiện việc lập bảng kê những đơn hàng, hàng hóa tiêu thụ trong ngày mà khách hàng không lấy hóa đơn, để xuất một hóa đơn vào cuối ngày. Trên hóa đơn, phần Tên người mua hoặc Địa chỉ, ghi rõ : ” Người mua không lấy hóa đơn” hoặc ” Người mua không cung cấp địa chỉ”. Phần nội dung ghi rõ ” Bán hàng theo bảng kê số…. ngày…..” nếu lập bảng kê.

Bên cạnh đó, cần phải lưu ý, nếu trong trường hợp ít ngời mua không lấy hóa đơn trong ngày, hoặc lượng hàng ít, hay chỉ có 1 mức thuế, doanh nghiệp không cần lập  bảng kê.

Trường hợp khách hàng cá nhân mua hàng dưới 200.000 đồng, doanh nghiệp tổng hợp và ghi chung vào hóa đơn cuối ngày

Trường hợp hóa đơn trên 200.000 đồng thì doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện xuất hóa đơn. 

HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH THƯỜNG NIÊN GỒM NHỮNG GÌ?

CÁC CÂU HỎI VỀ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ QUA DỊCH VỤ HẢI QUAN

Tuy nhiên, theo quy định mới, kể từ ngày 01/11/2020 các doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện việc xuất hóa đơn mà không cần biết giá trị từng lần bán hàng là bao nhiêu. Đây là một trong những quy định mới về việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử. Cụ thể quy định này như sau: Theo đó, người bán hàng, cung cấp dịch vụ phải lập hóa đơn điện tử có hoặc không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua. Các hóa đơn này phải được ghi đầy đủ nội dung theo định dạng chuẩn dữ liệu cơ quan thuế quy định. Nghị định cũng quy định việc xuất hóa đơn điện tử không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa hay cung cấp dịch vụ.

Chính vì vậy, để đảm bảo cho quá trình sử dụng hóa đơn được tốt nhất, các doanh nghiệp cần phải tìm hiểu rõ các quy định này để triển khai áp dụng được tốt nhất. Với những chia sẻ trên, hy vọng đã giúp các doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp nắm được quy định về lập hóa đơn đối với cá nhân người mua hàng.

Những lưu ý chung khi sử dụng đồng hồ G-Shock

Previous article

Doanh nghiệp có được tạm dừng đóng Bảo hiểm thất nghiệp do Covid-19?

Next article

Comments

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *